gallery/logo-monpuur_xl

Privacy verklaring:

Voor een goede behandeling leg ik een dossier aan. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en korte gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd)
  • om te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • voor het informeren over acties van MonPuur
  • een klein deel van de gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

WKKGZ:

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, Mijn bedrijf is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie via het NIBIG.